Επιστολές δωρεών. in Greek 2013


Επιστολές των εκτιμήσεων, δωρεών, και υποστήριξης.

Κατά τη διάρκεια των ετών, ο κ. Σπύρος Πήτερ Γούδας έχει δώσει τις διάφορες δωρεές στις διαφορετικές οργανώσεις στην απόλυτη και δικαιολογημένη ανάγκη.

(χτυπήστε εδώ για να διαβάσετε)

Previous page: Archives  Next page: photogallery